Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj je agenda pro lidi, planetu a společnou prosperitu. 

Tento dokument byl napsán 193 zeměmi Organizace spojených národů v roce 2015, aby tyto země sdílely závazek zajistit lepší přítomnost a budoucnost pro naši planetu a pro lidi, kteří na ní žijí.

Agenda 2030 je uspořádána do 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo v roce 2030. Tyto cíle představují kompas, který má uvést svět na cestu k udržitelnosti. 

Těchto 17 cílů je seskupeno do 5 kategorií: 

Lidé, Planeta, Prosperita, Mír, Partnerství.

Aby těchto společných cílů bylo dosaženo, je třeba, aby přispěly veřejné instituce, svět obchodu, ale také každý jednotlivý občan: nikdo není vyloučen a nikdo by neměl zůstat pozadu, aby se svět dostal na udržitelnou cestu.