Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje

Obnovit síť spolupráce mezi zeměmi po celém světě k dosažení udržitelného rozvoje. 

Udržitelný rozvoj znamená růst způsobem, který respektuje životní prostředí, je spravedlivý

a důstojný pro všechny. 

 Finance

Finance se týkají ekonomických prostředků, které má soukromá osoba, společnost nebo stát a souboru rozhodnutí o tom, jak tyto peníze použít. 

Bohatší země se musí zapojit do podpory růstu chudších zemí. 

Aby chudší neboli rozvojové země mohly platit za služby, které musí svým občanům poskytovat, potřebují peníze, které ne vždy mají. z toho důvodu si peníze půjčují. 

Žádost o půjčku stojí hodně peněz, a tak tyto země postupně vytvářejí dluh, který nemohou splácet. 

Je nutné pomoci nejchudším zemím splácet jejich dluhy, aniž by se jejich občané dostali do potíží. 

 Technologie

Technologie je soubor metod a vynálezů používaných k výrobě předmětů a zlepšování životních podmínek lidí. V souvislosti s rozvojem technologií je nutné:

  • Zlepšit spolupráci mezi Severem a Jihem a mezi zeměmi Jihu. 
  • Podpořit objevování technologií šetrných k životnímu prostředí a dát o nich vědět všem lidem, zejména v méně rozvinutých zemích
  • Zlepšit schopnost lidí využívat technologie, zejména pro informace a komunikaci

Budování schopností a dovedností

Všechny země, včetně rozvojových zemí, musí být podporovány, aby získaly nové dovednosti a byly schopné dosáhnout všech cílů. 

Obchod

Obchod je nákup a prodej zboží a služeb výměnou za peníze. 

Je důležité usnadnit obchod se zbožím mezi zeměmi otevřeným, nediskriminačním a férovým způsobem. 

Zejména musíme pracovat na tom, abychom umožnili méně rozvinutým zemím zvýšit množství produktů, které prodávají do jiných zemí. 

Pravidla obchodu musí být jasná a jednoduchá. 

Pravidla obchodu musí být jasná a jednoduchá

To jsou problémy, které ovlivňují světový systém jako celek a všechny jeho oblasti.

Musí být zajištěno, aby ve všech zemích byla stabilní ekonomická situace, tzn. bez zvláštních problémů nebo zásadních změn. 

Politici ve všech zemích si musí stanovit společné cíle a pracovat ve vzájemném souladu. 

Každá země má však sama svobodu rozhodnout se, co chce udělat pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj a tuto svobodu je třeba respektovat. 

Výměna znalostí, technologií a peněz mezi zeměmi se musí zlepšit, aby bylo dosaženo cílů udržitelného rozvoje, zejména s ohledem na rozvojové země. 

Musíme zvýšit množství a kvalitu shromážděných údajů, aby je mohly různé země využít ke zvýšení svých kapacit. Ale také abychom pochopili, jak daleko jsme se dostali při dosahování cílů udržitelného rozvoje.