Mír, spravedlnost a silné instituce

Mír, spravedlnost a silné instituce

Zajistit, aby ve všech zemích světa lidé nemuseli trpět následky války.

Vybudovat podmínky pro trvalý mír.

Snížení všech forem násilí nebo zneužívání, zejména na dětech.

Zajistit, aby zločinci neměli peníze a nemohli kupovat a prodávat zbraně.

Přimět zločince vrátit věci, které ukradli.

Zajistit, aby nikdo nemohl korumpovat lidi u moci, aby získal výhodu.

Udělat vše proto, aby lidé, kteří mají moc nebo důležitou roli, toho nezneužívali.

Udělat vše proto, aby vlády fungovaly dobře a byly odpovědné.

Zajistit, aby všechny vlády byly ve svém jednání transparentní a spravedlivé: to znamená, že vlády mluví jasně o tom, co dělají, a zacházejí se svými občany spravedlivě a s respektem.

Zajistit, aby důležitá rozhodnutí byla dělána s co největším zapojením lidí.

Více zapojit rozvojové země do rozhodnutí, která ovlivňují celou planetu a všechny lidi na světě. 

Zajistit, aby všichni lidé ve všech zemích světa byli uznáni jako občané a jejich práva byla respektována.

Zajistěte, aby všechny děti, které se narodí, byly zaregistrovány, aby existoval seznam.

Všichni lidé musí mít možnost získat informace.

Ve všech zemích musí být respektována základní lidská práva a svobody, bez ohledu na to původ lidí, jejich náboženství, způsob života, atd.

Všichni lidé musí být respektováni a musí se s nimi zacházet spravedlivě.
Všechny země musí spolupracovat na snížení všech forem násilí a boji proti zločinu a terorismu.