Lidé

Naučte se

Odstranit hlad a chudobu ve všech podobách.  

Zajistit důstojnost a rovnost, to znamená respektovat všechny lidi a nedělat rozdíly na základě rasy, náboženství, kultury nebo pohlaví.  

Nevylučovat lidi. 

Vytvořit podmínky, které všem lidem pomohou plně využít jejich potenciál a žít dobře a zdravě.


Konec Chudoby

Konec Hladu

Zdraví a Kvalitní Život

Kvalitní Vzdělání

Rovnost Mužů A Žen

Vyzkoušejte

13

Lidé

1 / 15

Ženy a muži mají stejná práva.

2 / 15

Ženy a dívky mohou být bity, pokud si to zaslouží

3 / 15

Ředitelé škol mohou být pouze muži

4 / 15

Za domácí práce zodpovídají pouze ženy. Muži nevaří

5 / 15

Pouze muži mají sex, ženy ne

6 / 15

Svobodné ženy by neměly mít děti nebo vlastní rodiny

7 / 15

Muži by se měli podílet na výchově dětí

8 / 15

Ženy mohou volit ve volbách

9 / 15

I ženy mohou být političkami

10 / 15

Muž živí rodinu, žena musí zůstat doma

11 / 15

Pokud chce muž políbit ženu, žena vždy může říct, že ne

12 / 15

Je třeba předcházet násilí na ženách a dívkách

13 / 15

Žena má povinnost zůstat doma s rodiči

14 / 15

Ženy mohou být policistky, hasičky nebo elektrikářky

15 / 15

Ženy mohou být řidičkami

Your score is

The average score is 96%

0%

Jednejte

CO mOhu dĚLAT A Jak SE zaPOJIT

1- ŽÁDNÁ CHUDOBA
 • Kupujte produkty fair trade, abyste podpořili udržitelný obchod. V tomto druhu obchodu jsou výrobci surovin za svou práci spravedlivě placeni.
 • Na narozeninových oslavách dejte místo narozeninového dárku příležitost darovat peníze charitativní organizaci dle vlastního výběru.
 • Podporujte děti na dálku, aby měly přístup k jídlu, vzdělání a lékařské péči.
 • Udržujte ve spíži pořádek. Naplňte krabici potravinami, které lze skladovat (žádné čerstvé potraviny) a darujte je potravinové bance.
 • Staňte se dobrovolníkem v azylových domech pro bezdomovce. Váš čas může být cennější než peníze.
 • Pokud je to možné, dejte každému žebrákovi, kterého potkáte na ulici. Pomoci může jablko, láhev vody, pár mincí nebo dokonce úsměv.
3 – DOBRÉ ZDRAVÍ A POHODA
 • Nekuřte.
 • Buďte aktivnější. Projděte se během polední přestávky nebo jezděte do práce na kole.
 • Jezte zdravě a pijte hodně vody.
 • Srdeční onemocnění je hlavní příčinou úmrtí. Zjistěte si více o příčinách a příznacích srdečních chorob a dalších nepřenosných chorob.
 • HIV / AIDS nebyl poražen. Chraň sebe. Absolvuj všechny lékařské prohlídky.
 • Never stop learning. Engaging in work or in manual or cultural activities helps people stay active and not fall into depression. So, learn something new, read, follow the news, organize a manual activity, or share a hobby with a friend.
 • Mějte dostatek spánku.
 • Najděte si čas pro sebe a své přátele.
 • Zapojte se do kampaní dárcovství krve
5 – Gender Equality
 • Mějte na paměti svá práva a bojujte za jejich obranu.
 • Sledujte, jak média (reklama, televize, sociální média, filmy, televizní seriály atd.) mluví o ženách a jak je reprezentují
 • Zamyslete se nad škodlivými důsledky zobrazování žen jako méněcenných, méně inteligentních a méně schopných než muži
 • Genderová rovnost začíná doma.
 • Podporujte a povzbuzujte ženy, které potkáváte a/nebo které jsou součástí vaší rodiny (kamarádky, máma, sestry, přítelkyně, kolegyně atd.), aby došly pocitu vlastního naplnění a rozhodly se pro šťastný a naplněný život
 • Zjistěte, zda ve vašem okolí nebo městě existují organizace nebo sdružení, které se zabývají prosazováním rovnosti žen a mužů. Pokud organizují setkání na toto téma, zkuste se zúčastnit a zapojit několik přátel.
2- ŽÁDNÝ HLAD
 • Darujte trvanlivé (ne čerstvé) potraviny charitativním organizacím.
 • Podporujte programy potravinové pomoci. Poskytují 20 krát více jídla než potravinové banky.
 • Podělte se o věci, které o tomto tématu víte. Diskuse o hladu ve světě povzbudí více lidí, aby podnikli konkrétní kroky k jeho poražení.
 • Podpořte místní farmáře nákupem potravin na trzích ve vašem okolí.
4 – KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 • Dejte si závazek dokončit kurz, který jste začali
 • Sledujte vzdělávací televizní pořady, díky kterým se můžete naučit nové věci
 • Navštěvujte muzea a výstavy
 • Pokud můžete, cestujte
 • Sdílejte své dovednosti a věci, které umíte, s těmi, kteří je potřebují.

Organizace, se kterými lze spolupracovat

Člověk v tísni. Chcete se nějak zapojit do aktivit Člověka v tísni, ale nevíte jak? Níže najdete seznam možností, co všechno můžete s Člověkem v tísni dělat. (https://www.clovekvtisni.cz/zapojte-se-do-aktivit-cloveka-v-tisni-6858gp)

Sbírka potravin. Probíhá většinou na jaře a na podzim (https://www.sbirkapotravin.cz/). Je možné se zapojit i jako dobrovolník v obchodech. JARNÍ KOLO 23.4.2022

Promítej i ty. Filmy z databáze festivalu Jeden Svět. Kdokoli může zorganizovat promítání filmů na různá témata: lidská práva, ekologie, mír, a tak podobně (http://promitejity.cz/).

Zažít město jinak. Slavnosti Zažít město jinak už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst.  (www.zazitmestojinak.cz)

Workcampy v České republice. Workcamp je 1 až 3 týdny trvající dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a místní obyvatele skupina dobrovolníků (www.inexsda.cz)

Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. (https://www.jedensvet.cz/2022/novinky/772-budte-dobrovolnikem-ci-na-jednom-svete)

Dárcovství krve Červený kříž. Pomůžeme ti najít nejbližší transfúzní stanici. Ty tak pomůžeš zachránit lidské životy.Darovat krev můžeš téměř v každém okresním městě. Před návštěvou není třeba absolvovat prohlídku u praktického lékaře. vše zvládneš až na místě. (https://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve).
Dobrovolnictví přes DC Instand v Karlovarském kraji – zapojení do programů v nemocnicích, u lidí s postižením u seniorů, u dětí.
 (https://www.instand.cz/dobrovolnicke-centrum/dobrovolnicke-programy/#1588493380653-772c652e-b229).