Konec Hladu

Konec Hladu

Ukončit hlad. 

Zajistit vodu a jídlo pro všechny lidi v dostatečném množství a v dobrých hygienických podmínkách. 

Pěstovat zemědělství, které respektuje přírodní zdroje a nepoužívá tedy znečišťující látky a bere ohledy na budoucí generace. 

Zajistit, aby všichni lidé, zejména chudí a lidé v křehké situaci, včetně dětí, měli po celý rok přístup k bezpečnému, výživnému a dostatečnému jídlu. 

Odstranit všechny formy podvýživy (tedy nedostatek jídla), zejména u dětí do 5 let, dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob. 

Zvýšit náhrady výrobcům potravin, zejména malým výrobcům, ženám, původním obyvatelům, farmářským rodinám, pastevcům a rybářům. 

Zajistit, aby tito výrobci měli bezpečný a spravedlivý přístup k půdě, službám a příležitostem k růstu a rozvoji. 

Používat pěstební metody, které se dokážou přizpůsobit klimatickým změnám, extrémnímu počasí, suchu, povodním a dalším katastrofám a postupně zlepšovat půdu a její kvalitu. 

Zajistit genetickou rozmanitost (existenci mnoha různých verzí stejného organismu) semen, kulturních rostlin, hospodářských a domácích zvířat a jejich podobných divokých druhů.

Poskytnout peníze a prostředky nejméně rozvinutým zemím, aby mohli zavést programy a strategie k ukončení chudoby ve všech jejích dimenzích. 

Zachovat biologické rozmanitosti rostlin je důležité pro zachování bohatství přírody a zajištění našeho přežití. 

Zpřístupnit plody této práce všem. 

Investovat peníze do budování zemědělské infrastruktury (silnice, akvadukty, zavlažovací systémy, elektrické sítě atd.).

Podporovat výměnu a obchod mezi zeměmi.