Kvalita Vzdělávání

Kvalita Vzdělávání

Zajistit kvalitní vzdělání pro všechny lidi. 

Poskytnout všem příležitost pokračovat ve vzdělávání po celý život. 

Zajistit, aby všechny dívky a chlapci dokončili povinnou školní docházku. 

Zajistit, aby se všem chlapcům a dívkám dostalo péče, kterou potřebují, aby vyrůstali 

zdravě a měli možnost navštěvovat školku a předškolní zařízení.

Zajistit, aby všechny ženy a muži měli možnost studovat, aniž by museli platit velké peníze (včetně možnosti jít na univerzitu). 

Zvýšit počet mladých lidí a dospělých se znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou najít slušnou práci s dobrými podmínkami. 

Odstranit genderové rozdíly ve školním a odborném vzdělávání, včetně osob se zdravotním postižením, původních obyvatel a zranitelných dětí. 

Zajistit, aby všichni lidé uměli psát, číst a počítat. 

Zajistit, aby se všichni studenti naučili znalosti, aby dosáhli: 

-udržitelného rozvoje 

-lidských práv 

-rovnosti žen a mužů 

-kultury míru a nenásilí 

-globálního (celosvětového) občanství 

-oceňování kulturní rozmanitosti 

Budovat a zlepšovat škol tak, aby byly vhodné pro potřeby dětí, včetně dětí se zdravotním postižením. 

Vytvořit ve školách bezpečné, nenásilné a inkluzivní prostředí. 

Dát peníze a stipendia studentům v rozvojových zemích.

Zvýšit počet kvalifikovaných učitelů, kteří půjdou učit do méně rozvinutých zemí.