Rovnost mužů a žen

Rovnost mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti (rovnosti mezi muži a ženami) a posílit postavení

všech žen a dívek

(aby měly větší sílu, sebeúctu i uvědomění). 

Odstranit veškerou diskriminaci mezi muži a ženami a poskytnout tak oběma stejná práva a příležitosti. 

Odstranit všechny formy násilí nebo špatného zacházení s dívkami a ženami.
Uvědomit si a ocenit neplacenou práci, kterou ženy dělají doma 

Podporovat sdílení rodinných povinností a úkolů mezi muži a ženami. 

Zajistit, aby ženy mohly vést podniky a politické organizace. 

Zajistit, aby se všechny ženy mohly starat o svou sexualitu a možnost mít děti. 

Dát ženám rovné příležitosti vydělávat peníze, vlastnit majetek a půdu, dědit a využívat přírodní zdroje

Zlepšit využívání technologií na pomoc ženám v práci.