Konec Chudoby

Konec Chudoby

Ukončit všechny formy chudoby na světě.

Existují země, kde lidé žijí v extrémní chudobě, to znamená s méně než 1,25 dolary na den (méně než 30 korun). 

Ve všech zemích světa podporovat chudé a křehké lidi, včetně všech služeb, na které mají lidé jako občané od státu nárok. 

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a křehcí, měli peníze, základní služby, vlastnictví a kontrolu nad půdou a možnost používat nové technologie. 

Umožnit chudým lidem vypořádat se s obtížemi a překonat je, zejména s kritickými situacemi způsobenými extrémními jevy počasí, ekonomickými, sociálními a ekologickými katastrofami. 

Poskytnout peníze a prostředky nejméně rozvinutým zemím, aby mohli zavést programy a strategie k ukončení chudoby ve všech jejích dimenzích.