Zdraví a Kvalitní život

Zdraví a Kvalitní život

Zajistit, aby všichni lidé v každém věku mohli žít dobře a zdravě. 

Snížit úmrtnost žen a dětí, zejména dětí mladších pěti let. 

Odstranit nemoci, které se přenášejí z jedné osoby na druhou. 

Informujte lidi, aby se co nejvíce vyhýbali drogám a alkoholu.  

Snížit počet usmrcených a zraněných lidí při dopravních nehodách na polovinu. 

Umožnit všem lidem jít k lékaři, dostat léky a vakcíny, když je to potřeba, řešit problémy týkající se sexuality a reprodukce (plození a rození dětí). 

Snížit počet úmrtí a lidí, kteří onemocní v důsledku chemikálií nebo znečištění. 

Pro zlepšení zdraví lidí: 

-odrazovat od konzumace tabáku 

-investovat peníze do výzkumu s cílem nalézt léky a vakcíny k léčbě nemocí, zejména v rozvojových zemích 

-investovat peníze do zlepšení podmínek nemocnic, školení sester a lékařů, zejména v méně rozvinutých zemích.