Planeta

Naučte se

Agenda 2030 nás vyzývá, abychom se lépe starali o naši planetu a životní prostředí odpovědným hospodařením s jejími přírodními zdroji (na pevnině i na moři) a jednáním v oblasti změny klimatu.

Abychom ochránili planetu, musíme také jednat o způsobu, jakým vyrábíme a spotřebováváme zboží, potraviny, energii atd. Pokud to dokážeme, zajistíme tím ochranu planety.

Pokud to dokážeme, zajistíme zdravou a vynalézavou planetu pro budoucí generace!


Vyzkoušejte

Jednejte

CO mOhu dĚLAT A Jak SE zaPOJIT

6 – čistá voda a sanitace
 • Vyvarujte se plýtvání. Pokud vám ve sklenici zbyla voda, kterou nevypijete, nebo zbyly kostky ledu, nevyhazujte je: tím, co zbylo ve sklenicích, zalévejte květiny.
 • Při čištění zubů a když se ve sprše mydlíte, vypněte kohoutek.
 • Dejte do pořádku domácí ztráty. Netěsný kohoutek může vyplýtvat více než 11 000 litrů ročně.
 • Nikdy nesplachujte toxické chemikálie, jako jsou barvy, chemikálie nebo léky do toalety. Znečišťují jezera a řeky a způsobují problémy vegetaci, mořskému životu a lidem.
 • Podporujte organizace, které dodávají vodu do ohrožených oblastí.
13 – Počínání v oblasti klimatu
 • Používejte zbytky jídla jako kompost pro rostliny nebo na zahradu.
 • Méně používejte své auto. Choďte pěšky, jezděte na kole, používejte MHD nebo sdílené auto.
 • Vezměte si s sebou do supermarketu tašky na opakované použití.
 • Vysušte si vlasy a oblečení na vzduchu, když je to možné.
 • Odpojujte nepoužívané televizory, počítače a další elektronická zařízení.
 • Kupujte si jen to, co potřebujete. 20 až 50 % potravin, které kupujeme, končí na skládkách.
 • Promluvte si se svými přáteli a rodinou o možných způsobech boje se změnou klimatu a propagujte drobné každodenní akce.
15 – život na zemi
 • Jezte sezónní produkty. Jsou lepší, levnější a nezatěžují životní prostředí.
 • Nikdy nekupujte výrobky vyrobené z ohrožených druhů.
 • Papír, který používáte, recyklujte a pokud možno papír, pokud není potřeba, nepoužívejte vůbec.
 • Když jdete do obchodů nebo se účastníte trhů, rozhodujete (výběrem potravin) o tom, zda chráníte životní prostředí a naši planetu.
 • Jezte méně masa. Výroba a distribuce masa má obrovský dopad na emise skleníkových plynů.
 • Vytvořte si kompost, abyste jím živili rostliny a zahrady. Podporujte biodiverzitu, obohacuje půdy a snižuje potřebu chemických hnojiv.
 • Kupujte recyklované produkty.
 • Dozvídejte se o životě na Zemi sledováním vzdělávacích DVD a dokumentárních filmů.

12 – odpovědná spotřeba a výroba
 • Nenechávejte si oblečení nebo jiné věci, které nepoužíváte. Darujte je.
 • Kupte si také ovoce, které je přezrálé nebo pohmožděné a použijte ho na smoothie.
 • Recyklujte!
 • Jezte místní potraviny. Podporuje to fair trade sdružení, která podporují a propagují aktivity zavázané k odpovědné spotřebě a zajišťují slušnou práci.
 • Dávejte si krátké sprchy. Nenapouštějte vanu až po okraj. Nadměrné využívání vody přispívá ke globálnímu nedostatku vody.
 • Pijte vodu z kohoutku, pokud je pitná.
 • Snižte spotřebu teplé vody na mytí. Ohřev vody vyžaduje více energie.
 • Kupujte udržitelné produkty, jako je elektronika, hračky, šampony nebo organické ryby a rostlinné produkty.
14 – život pod vodou
 • Jezte udržitelné místní potraviny (které pokud možno nepocházejí z velkého průmyslového rybolovu).
 • Nekupujte šperky a jiné předměty vyrobené z korálů, želvích krunýřů nebo jiných mořských živočichů.
 • Podporujte organizace, které chrání oceány
 • Používejte méně plastových výrobků, které často končí v oceánech a způsobují smrt mořských živočichů.
 • Zjistěte o tom, co se děje v oceánech, sledováním vzdělávacích DVD a dokumentárních filmů.
 • Myčku a pračku používejte pouze tehdy, když jsou zcela plné
 • Věnujte se odpovědným sportům a rekreaci, jako je plavba lodí, rybaření, šnorchlování a jízda na kajaku, které neznečišťují vodu.

Organizace, se kterými lze spolupracovat

CELÁ ČESKÁ REPUBLIKA

Přijďte na úklid TRASH HERO. Nemusíte se nikam hlásit předem, zkrátka se objevte na ohlášeném místě v určený den a čas. Máme pro vás rukavice, pytle na odpadky i dobrou náladu, chybí už jen vaše ruce (https://www.trashhero.cz/zapojte-se).

BRONTOSAURUS. Zážitkové a dobrovolnické akce. Chceme svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují. Proto sdružujeme mladé lidi a dáváme jim příležitost udělat něco dobrého, bavit se, rozvíjet se a růst a zároveň přitom pomáhat světu kolem nás. Každoročně vyrážíme s dobrovolníky kosit orchidejové louky, sázet stromy, opravovat hrady nebo třeba stavět školu v Himalájích. (https://brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/#obsah)

UKLIĎME ČESKO. Úklid přírody a tvého okolí dvakrát za rok. Můžeš se přidat v místě bydliště nebo kdekoli jinde. Dostaneš pytle a rukavice. Je zajištěn svoz odpadu, seznámíš se s lidmi. (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/)

Tohle žeru. Hnutí duha. Chcete zdravé a chutné jídlo? Petice. Podpořte dobré změny na podporu šetrných zemědělců, úrodné půdy plné života a vody a zasaďte se tak o krajinu krásnou na pohled. Spolu se zdravým jídlem si kupujeme i zdravou krajinu. (https://tohlezeru.hnutiduha.cz/)

Dobrovolníci v hnutí DUHA. Hnutí DUHA je přední česká ekologická organizace, která po dobu své existence dokázala dosáhnout mnohé významné úspěchy, ale další výzvy nás teprve čekají. Aktuální možnosti zapojení se jako dobrovolníci najdete zde (https://www.hnutiduha.cz/pridejte-se/dobrovolnici)

Hodina země. Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Příští Hodina Země proběhne v sobotu, 25. března 2023.

(www.hodinazeme.cz)

Klimatický závazek pro letošní rok. Víte, jak zjistíte, jak moc vy osobně ovlivňujete klima? Spočítáte si svoji uhlíkovou stopu (https://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka). Ta vám řekne, jak přispíváte ke změně klimatu. Pomůže odhadnout emise skleníkových plynů spojených s vaším bydlením, dopravou a spotřebou. (https://hodinazeme.cz/jaky-si-date-pro-letosek-klimaticky-zavazek)

PRAHA

BRONTOSAURUS. BUDKOVÁNÍ. Úklid ptačích budek po zimě v Praze (https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C4%8Dl%C3%A1nek-Hnut%C3%AD-Brontosaurus-Klub-p%C5%99%C3%A1tel-Lukova-104063232959971)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Čištění řeky Ohře. Tato akce byla prvně uspořádaná v roce 2016, kdy proběhl 0. ročník. Cílem je vyčistit břehy podél řeky Ohře a tím zlepšit naše okolí. Akce probíhá jednou až dvakrát do roka. (http://ksmas-karlovarsko.cz/projekty/cisteni-reky-ohre/)

BIOFARAMA KOZODOJ. Pořádá pravidelná odborná setkání a semináře zaměřené na osvětu o ekologii a práci se zvířaty, různé vzdělávací přednášky a besedy pro veřejnost.(https://kozodoj.cz/)