Pitná voda,kanalizace

Pitná voda,kanalizace

Pitná voda ve světě, tedy voda, kterou můžeme pít a používat k mytí sebe a svých věcí, je omezená.

Tento cíl nás vyzývá, abychom méně plýtvali vodou, omezovali znečištění vod, zajistili, aby každý člověk měl ve své blízkosti možnost pitné vody a zajistili sanitační vybavení (koupelnu, kuchyň s přístupem k pitné vodě, kanalizaci a likvidaci špinavé vody) celému světu.

Je důležité, abychom dbali na ochranu kvality a udržitelnosti vodních zdrojů planety. Některé špatné chování ohrožuje dostupnost vody na planetě, jako je zvýšené oteplování životního prostředí, znečištění, používání velkého množství vody v průmyslových odvětvích pro hromadnou výrobu, rychlé vysychání řek, jezer a vodních nádrží.

Musíme zajistit, aby byla voda pro všechny ve všech částech světa.