Odpovědná výroba a spotřeba

Odpovědná výroba a spotřeba

Tento cíl vyžaduje, abychom plýtvali méně zemskými zdroji a produkovali pouze to, co potřebujeme, bez přílišného přebytku.

Udržitelný rozvoj je založen na cirkulární ekonomice, která si klade za cíl co nejdéle udržet hodnotu produktů, materiálů a zdrojů a minimalizovat produkci odpadu. Znamená to tedy omezit využívání přírodních zdrojů, omezit plastový, toxický a znečišťující odpad, odstranit výrobu jednorázových věcí a omezit odpad (odpady všeho druhu včetně potravin).

Dnes lidstvo využívá více, než může planeta nabídnout: vše, co člověk spotřebuje za rok, planetě trvá rok a půl, než obnoví a rozmnoží. Planeta má příliš velké problémy udržet krok s lidskou spotřebou.

Recyklace, úspora nebo opětovné použití zdrojů, jsou činy zodpovědné ke spotřebě.