Klimatická Opatření

Klimatická Opatření

Oteplování klimatu má mnoho různých účinků: tomu říkáme změna klimatu. 

Dlouhodobé podmínky počasí se zhoršují a vedou k vydatnějším srážkám, většímu suchu a vlnám veder, silnějším bouřím, většímu počtu lesních požárů v důsledku horkých a suchých teplot. Teplé počasí má také negativní dopady na stanoviště zvířat. Ale jak to lze zastavit?

Agenda 2030 nám říká, že je naléhavě nutné snížit emise skleníkových plynů (které jsou v atmosféře, jako je oxid uhličitý, a které znečištěním zvyšují oteplování Země), najít řešení problémů způsobených globálním oteplováním (sucho, tání ledovců, povodně) a informovat lidi na celém světě o klimatických změnách a škodách, které způsobuje v životním prostředí a v životech lidí a zvířat.

Každý z nás může a musí hrát svou roli: důležité jsou každodenní činy, které každý z nás může udělat, stejně jako potřeba, aby se země staly schopnějšími a připravenějšími na řešení ekologických katastrof, naučily se přizpůsobovat, ale zároveň se snažily zpomalit změnu klimatu.

Státy OSN se prostřednictvím dohody (Pařížská dohoda z roku 2015) zavázaly zajistit, že teplota zůstane stabilní a nezvýší se o více než 1,5 °C do roku 2030.