Život ve vodě

Život ve vodě

Agenda 2030 se zavazuje chránit život pod vodou ve všech jeho podobách, který je ohrožen znečištěním, plasty a nadměrným i nezákonným rybolovem.

Konkrétně se zaměřuje na: snížení znečištění; vytváření mořských rezervací a chráněných oblastí, kde je rybolov zakázán; a objevování cest, jak snížit množství plastů v moři, z nichž velkou část tvoří odpad z rybolovu a průmyslu.

Oceány hrají zásadní roli v blahobytu lidstva a sociálním a ekonomickém rozvoji planety. Oceány a moře jsou pro planetu velmi důležité, pokrývají více než dvě třetiny jejího povrchu. Produkují polovinu kyslíku, který dýcháme, a absorbují 30 % emisí oxidu uhličitého, čímž zpomalují účinek změny klimatu, ačkoli tato kapacita nyní klesá kvůli acidifikaci (přítomnosti chemikálií, které zabíjejí ryby a mořský ekosystém).