Život na souši

Život na souši

Prostřednictvím tohoto cíle se Agenda 2030 zaměřuje na ochranu života na Zemi, chránit biologickou rozmanitost (velké množství zvířat, rostlin, hub a mikroorganismů, které na planetě existují) a bojovat proti odlesňování a znečišťování půdy.

To znamená, že se země zavazují chránit ohrožené druhy (zvířata i rostliny), podporovat ekologické zemědělství (bez chemikálií), starat se o řeky, jezera a lesy, vyhýbat se přeměně lesů v pouště a obnovovat půdu, která nebyla dosud obstarávána.