Prosperita

Naučte se

Prosperita znamená být zajištěný. Prosperita je spojena s tématem ekonomiky, kultury, umění, životního prostředí, udržitelnosti a lidských práv, tedy všech souvislostí lidského života. Agenda 2030 vyžaduje pevné odhodlání ke každému z těchto témat, aby lidé mohli žít svůj život naplno a užívat si naplňujícího života v souladu s přírodou.

Vyzkoušejte

Jednejte

CO mOhu dĚLAT A Jak SE zaPOJIT

7 – Dostupná A Čistá Energie
 • Zakrývejte hrnce poklicí. Tím se sníží množství energie potřebné k vaření vody o 75 %.
 • Vypínejte elektronická zařízení, jako jsou televizory a počítače, když je nepotřebujete.
 • Zhasínejte světla, když opouštíte místnost. Zhasnutí světel (i když jen na několik sekund) ušetří více energie, než kolik je potřeba k jeho opětovnému rozsvícení.
 • Používejte energeticky úsporné žárovky a nastavte své spotřebiče do režimu nízké spotřeby.
 • Konvici naplňte pouze požadovaným množstvím vody.
 • Ztlumte svůj domovní termostat. Ujistěte se, že jste pevně zavřeli okna a oblékněte si košili navíc, takže zůstanete v teple, aniž byste plýtvali energií.
 • Podporujte projekty na instalaci solární energie ve školách, domácnostech a kancelářích.
9 –Podnikání, inovace, infrastruktura
 • Držte krok s nejnovějšími technologiemi a inovacemi.
 • Nic nevyhazujte, rozdávejte. Nákup nových, modernějších elektronických zařízení je nevyhnutelný, ale stará zařízení často stále fungují dobře. Darujte svá stará zařízení nebo je recyklujte, některé části lze znovu použít
 • Účastněte se s malým finančním příspěvkem (pokud máte prostředky) projektů, které poskytují infrastrukturu pro základní potřeby.
11 – Udržitelná Města A Komunity
 • Když můžete, sdílejte auto s rodinou nebo přáteli; svezte kolegy, pokud půjdete stejnou ulicí nebo se nechte odvézt.
 • Zvyšte své povědomí o „uhlíkové stopě“ vašeho města a způsobech, jak ji zlepšit. Uhlíková stopa se používá k výpočtu emisí skleníkových plynů z produktů, služeb, organizací, událostí a lidí.
 • Požadujte a podporujte rozvoj sportovních a rekreačních míst ve vašem okolí a ve vašem městě. Tyto prostory pomáhají budovat silnější, zdravější, šťastnější a bezpečnější komunity.
 • Používejte MHD, městská kola a další ekologické dopravní prostředky.
 • Připojte se k malým místním skupinám a pracujte společně na bezpečných a přístupných veřejných místech (např. zeleni a zahradách), zejména pro ženy, děti, seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Poznejte a navštivte historická místa, přírodní parky, muzea a kulturní centra vašeho města. Vyprávějte a sdílejte své zážitky se svými přáteli, rodinou, kolegy atd.
8 – Slušná Práce A Ekonomický Růst
 • Podporujte kampaně za ukončení všech forem novodobého otroctví, obchodování s lidmi a nucených sňatků. Moderním otroctvím rozumíme: sexuální vykořisťování, špatně placenou domácí práci bez práv, nucenou práce ve stavebnictví a zemědělství.
 • Pokud pracujete, požadujte bezpečné pracovní podmínky.
 • Zúčastněte se školení a opakovacích programů, abyste zvýšili své znalosti a věci, které můžete dělat.
10 – Snížit Nerovnosti
 • Jednou za měsíc si zajděte na kávu s někým, kdo má jiné vášně a zájmy, než máte vy.
 • Hodně čtěte a cestujte, abyste se dozvěděli o jiných kulturách.
 • Podporujte dítě na dálku, aby mohlo chodit do školy.
 • Naučte se respektovat všechny typy lidí, kteří mohou dělat věci jinak než vy.

Organizace, se kterými lze spolupracovat

CELÁ ČESKÁ REPUBLIKA

FAIR TRADE ČESKO A SLOVENSKO. Fairtrade je obchod založený na partnerství. Fairtrade je certifikace zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. (https://fairtrade.cz/zapojte-se/)

Daruj kola pro Afriku.Darujte své staré kolo, zpraví ho a pošlou dětem do Afriky, aby na něm mohli jezdit do školy (https://www.kolaproafriku.cz/).

Chceme obce s vlastní čistou energií. Hnutí duha. Petice a výzva vládě, aby obcím a městům umožnili vyrábět si elektřinu a teplo z lokálních obnovitelných zdrojů energie (https://venkovvbaliku.hnutiduha.cz/?variants=dar).

FOOD NOT BOMBS. Nevyhazujte prošlé potraviny. Darujte vyřazené potraviny Food not bombs (Jídlo místo zbraní).Food not bombs rozdávají teplé veganské nebo vegetariánské jídlo (bez mléčných výrobků nebo bez masa) zdarma všem lidem bez rozdílu. Solidarita je formou protestu. Darujte prošlé potraviny. Přijďte ochutnat nebo jen svou přítomností podpořit tuto myšlenku. (https://food-not-bombs.cz/)

Dobrovolnická činnost v Národním památkovém ústavu. Pokud máte podobně jako mnozí další potřebu dát kousek sebe a investovat vlastní čas a energii do záchrany kulturního dědictví, můžete zde nalézt inspiraci a konkrétní tipy na dobrovolnou činnost v nevšedním prostředí historických památek mezi lidmi zapálenými pro věc. Přijďte nám pomoci zachovat památky a jejich přirozené prostředí pro příští generace! (https://www.npu.cz/cs/dobrovolnici)

KARLOVARSKÁ KRAJ

SUPERMARKET WC – DESIGN SWAP. Princip této akce je velmi prostý: přineste vlastní vyřazené oblečení, šperky, kabelky či drobné doplňky, které už se vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, co přinesli ostatní. Podmínkou je nosit na swap PĚKNÉ, ČISTÉ A KVALITNÍ věci od českých značek. (https://supermarketwc.cz/aktuality/design-swap)