Udržitelná Města A Obce

Udržitelná Města A Obce

  • Učinit města, čtvrti a všechna místa, kde lidé žijí, inkluzivnější, bezpečnější a udržitelnější.
  • Národy musí zajistit, aby každý měl domov, ve kterém by žil.
  • I ty nejchudší čtvrti musí být dobrými místy k životu, s nezbytnými službami a dobrým spojením do centra města.
  • Domy musí být bezpečné a ekologické, nesmí znečišťovat ovzduší a musí produkovat méně odpadu.
  • Musíme zajistit, aby každý měl přístup k bezpečným a inkluzivním veřejným zeleným plochám, zejména ženy, děti, starší lidé a lidé se zdravotním postižením.
  • Potřebujeme pomoci i těm nejchudším zemím stavět budovy šetrné k životnímu prostředí s použitím materiálů, které jsou tam dostupné, a nezajišťovat je odjinud,, protože jsou dražší.
  • Je třeba chránit světové kulturní a přírodní dědictví
  • Doprava musí být dostupná pro všechny a pro všechny levnější. Používání veřejné dopravy (vlaků, autobusů a tramvají) méně znečišťuje ovzduší. Silnice musí být také bezpečnější.
  • V důsledku přírodních katastrof (zemětřesení, záplav, cyklónů atd.) by mělo umírat stále méně lidí. Vlády musí používat své zákony také ke snížení rizik přírodních katastrof.