Dostupné a Čisté Energie

Dostupné a Čisté Energie

Energie je zásadní pro realizaci téměř všech cílů udržitelného rozvoje. Musíme zajistit, aby lidé mohli mít bezpečnou, moderní a udržitelnou energii (například elektřinu). To vyžaduje:

  • Používat takový druh energie, který je bez znečištění, ale obnovitelný, tedy energii, která se vyrábí ze zdrojů, které se během času neztrácí a nezpůsobují znečištění Země (jako je solární energie, která pochází ze Slunce, vodní elektřina, která pochází z říční vody, větru energie, která pochází z větru).
  • Plýtvat méně energií. Země proto musí spolupracovat na bližším studiu obnovitelných energií a na zlepšení zařízení používaného k získávání energie.
  • Země musí vytvořit ještě lepší zařízení, zahrnující technologie, aby přivedly energii i do těch nejchudších zemí (v roce 2016 žily bez elektřiny stále více než 2 miliardy lidí).