Průmysl, Inovace A Infrastruktura

Průmysl, Inovace A Infrastruktura

  • Země musí budovat výstavby, které zlepšují kvalitu života lidí. Tyto výstavby se nazývají infrastruktury. Infrastruktury jsou silnice, železnice, zahrady, elektřina, voda, internet, telefonní linky a tak dále.
  • Musíme vytvořit infrastruktury tam, kde chybí, a ty, které již existují, udělat spolehlivějšími, odolnějšími času a udržitelnými pro životní prostředí.
  • Technologické vynálezy, které mohou zlepšit kvalitu života, jako je poskytování přístupu k internetu pro všechny, je třeba přinést co největšímu počtu lidí.
  • Je důležité rozvíjet průmyslová odvětví, a to i v rozvojových zemích (nejchudších zemích), ale udržitelným a inkluzivním způsobem. To znamená zajistit, aby pracovní příležitosti byly nabízeny i znevýhodněným lidem. 
  • Průmyslová odvětví také potřebují lépe využívat zdroje, technologie a více respektovat životní prostředí. Malým společnostem je třeba pomoci získat peníze od bank, aniž by musely platit příliš vysoké úroky, aby mohly zůstat na trhu.
  • Je třeba posílit vědecký výzkum v průmyslovém sektoru, tj. studie ke zlepšení stávajících technologií a navrhování nových.