Důstojná Práce A Ekonomický Růst

Důstojná Práce A Ekonomický Růst

  • Každý má právo mít práci: dostat to, co potřebujeme k životu, pomáhat budovat naši společnost společně s ostatními, naplno projevovat svou individualitu a dovednosti.
  • Každý musí mít také slušnou práci, tedy spravedlivě placenou, která chrání zdraví pracovníků, poskytuje odpočinek a umožňuje lidem učit se novým věcem.
  • Ženy, mladí lidé, lidé se zdravotním postižením, migranti musí mít příležitost pracovat se spravedlivým platem, rovnocenný všem.
  • Nezletilí (děti a nezletilí lidé) by již neměli pracovat kdekoli na světě.
  • Nucená práce, tedy když jsou lidé nuceni pracovat ve špatných podmínkách (jako v případě otroctví), musí být odstraněna.
  • Snížit počet nezaměstnaných mladých lidí, kteří nepracují a nestudují.
  • Podporovat udržitelný cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty.
  • I v rozvojových zemích (těch nejchudších) musíme zaručit více peněz, abychom mohli dát všem spravedlivou práci.
  • Aby se zlepšily podmínky pro pracovníky a prosadily inovace, je důležité využívat technologie ve větší míře, zejména v oblastech, kde se hodně pracuje, například na montážní lince v továrnách.