Méně Nerovností

Méně Nerovností

  • Cílem je bojovat proti rozdílům mezi bohatými a chudými zeměmi, ale také mezi lidmi žijícími ve stejné zemi, aby bylo zajištěno skutečné sociální, ekonomické a politické začlenění všech občanů.
  • Rozdíly se netýkají pouze bohatství nebo chudoby, ale také pohlaví (muže nebo ženy), barvy pleti, zdravotního znevýhodnění.
  • Všichni lidé na světě musí mít stejné příležitosti!
  • Musíme pomoci lidem v nesnázích, dokonce i těm, kteří žijí v nejchudších zemích, zlepšit jejich situaci a poskytnout všem slušný život, s rovnými příležitostmi, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní znevýhodnění, etnickou příslušnost, náboženství, výši majetku, kterou mají nebo cokoliv dalšího.
  • K tomu všemu je nutné odstranit zákony, které se k lidem chovají nespravedlivě, prosazovat nové zákony, které pomáhají prosazovat práva všech.
  • Je nutné změnit diskriminační chování a jednání (všechno takové chování a jednání, které vytváří nespravedlivé rozdíly mezi určitými skupinami lidí). Je třeba podporovat inkluzivní jednání a chování. Svou roli v této změně musí sehrát politika spolu s firmami, dobrovolnými organizacemi a všemi občany.
  • Musíme zvýšit platy nejchudším lidem. Pokud všichni lépe vydělávají, žije se jim lépe.
  • Musíme zajistit, aby se nejchudší země mohly podílet na ekonomických rozhodnutích spolu s nejbohatšími zeměmi.
  • Země OSN musí pomáhat lidem, kteří se stěhují z jedné země do druhé, aby se nedostali do nebezpečí. Migrace musí probíhat uspořádanějším, pravidelnějším a bezpečnějším způsobem.