Partnerstvo za ciljeve

Partnerstvo za ciljeve

Trebamo obnoviti mrežu suradnje između zemalja diljem svijeta za postizanje održivog razvoja.

Održivi razvoj znači rasti na način koji poštuje okoliš, pravičan je i dostojanstven za sve.

Financije

Financije se odnose na ekonomske resurse kojima raspolaže privatna osoba, tvrtka ili država i skup odluka o korištenju tog novca. Bogatije zemlje moraju se uključiti u potporu rastu siromašnijih.

Zemlje u razvoju, da bi mogle platiti usluge koje moraju pružiti svojim građanima, trebaju novac kojeg nemaju uvijek. Zaduživanje košta puno novca, pa te zemlje postupno gomilaju dug koji ne mogu vratiti. Potrebno je pomoći najsiromašnijim zemljama da otplate svoje dugove, a da ne dovedu svoje građane u poteškoće.

Tehnologija

Tehnologija je skup tehnika i izuma koji se koriste za proizvodnju predmeta i poboljšanje životnih uvjeta ljudi. U vezi s razvojem tehnologije potrebno je:

  • poboljšati suradnju između Sjevera i Juga te između zemalja Juga
  •  potaknuti otkrivanje ekološki prihvatljivih tehnologija i učiniti te tehnologije poznatim svim ljudima, posebice u manje razvijenim zemljama.
  •  poboljšati sposobnost ljudi da koriste tehnologiju, posebno za informacije i komunikaciju

Izgradnja vještina i kapaciteta

Sve zemlje, uključujući zemlje u razvoju, moraju dobiti potporu da stječu nove vještine i postanu sposobne za postizanje svih ciljeva.

Trgovina

Trgovina je kupnja i prodaja roba i usluga u zamjenu za novac.

Važno je olakšati trgovinu robom između zemalja na otvoren, nediskriminirajući i pošten način.

Posebno moramo raditi na tome da manje razvijenim zemljama omogućimo povećanje količine proizvoda koje prodaju drugim zemljama.

Pravila trgovine moraju biti jasna i jednostavna.

Sustavna pitanja

To su pitanja koja utječu na svjetski sustav u cjelini i na sva područja.

Mora se osigurati stabilna gospodarska situacija u svim zemljama, tj. bez posebnih problema i velikih promjena.

Političari u svim zemljama moraju sebi postaviti zajedničke ciljeve i raditi u skladu jedni s drugima.

Međutim, sloboda svake zemlje da odluči što želi učiniti kako bi se iskorijenilo siromaštvo i razvila na održiv način mora se poštovati.

Razmjena znanja, tehnologije i novca između zemalja mora se unaprijediti kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, posebice u odnosu na zemlje u razvoju.

Moramo povećati količinu i kvalitetu prikupljenih podataka kako bi ih različite zemlje mogle koristiti za povećanje svojih kapaciteta. Ali i razumjeti koliko smo daleko stigli u postizanju ciljeva održivog razvoja.