Mir, pravda i snažne institucije

Mir, pravda i snažne institucije

Moramo osigurati da u svim zemljama svijeta ljudi ne moraju trpjeti posljedice rata.

Moramo izgraditi uvjete za trajni mir.

Smanjenje svih oblika nasilja ili iskorištavanja, posebno nad djecom, je ključno.

Moramo osigurati da kriminalci nemaju novca i da ne mogu kupovati i prodavati oružje.

Natjerajte kriminalce da vrate stvari koje su ukrali.

Moramo osigurati da nitko ne može korumpirati ljude na vlasti kako bi stekao prednost.

Pobrinite se da ljudi koji imaju moć ili važnu ulogu to ne iskoriste.

Pobrinite se da vlade rade dobro i da budu odgovorne.

Moramo osigurati da sve vlade budu transparentne i poštene u svojim postupcima, tj. da jasno komuniciraju što rade i da se prema svojim građanima odnose s poštovanjem i pravednošću.

Pobrinite se da se važne odluke donose uz sudjelovanje građana koliko god je to moguće.

Trebamo zemlje u razvoju više uključiti u odluke koje utječu na cijeli planet i sve ljude svijeta.

Trebamo osigurati da svi ljudi, u svim zemljama svijeta, budu priznati kao građani i da se njihova prava poštuju.

Pobrinite se da sva rođena djeca budu upisana, odnosno da postoji popis.

Svi ljudi moraju moći dobiti informacije.

U svim državama moraju se poštovati temeljna ljudska prava i slobode, bez obzira na porijeklo ljudi, njihovu vjeru, način života, itd.

Svi ljudi se moraju poštovati i pošteno tretirati.

Sve zemlje moraju zajedno raditi na smanjenju svih oblika nasilja i boriti se protiv kriminala i terorizma.