Dokrajčivanje gladi

Dokrajčivanje gladi

Okončajmo glad.

Osigurajmo vodu i hranu za sve ljude, u dovoljnim količinama i u dobrim higijenskim uvjetima.

Trebamo razvijati poljoprivredu koja poštuje prirodne resurse, tj. koja ne koristi zagađivače i koja poštuje buduće generacije.

Trebamo osigurati da svi ljudi, posebno siromašni i oni u osjetljivim situacijama, uključujući djecu, imaju pristup sigurnoj, hranjivoj hrani u dovoljnim količinama tijekom cijele godine.

Trebamo ukloniti sve oblike pothranjenosti (tj. nedovoljno hrane za jelo i da biste se dobro osjećali), osobito kod djece mlađe od 5 godina, adolescentica, trudnica i dojilja te starijih osoba.

Trebamo povećati naknade proizvođačima hrane, posebno malim proizvođačima i posebno ženama, autohtonim narodima, poljoprivrednicima, stočarima i ribarima.

Trebamo osigurati da ti proizvođači imaju siguran i pošten pristup zemljištu, uslugama i mogućnostima za rast i razvoj.

Trebam koristiti metode uzgoja koje se mogu prilagoditi klimatskim promjenama, ekstremnim vremenskim prilikama, suši, poplavama i drugim nepogodama te postupno poboljšavati tlo i kvalitetu tla.

Trebamo osigurati genetsku raznolikost (postojanje mnogo različitih verzija istog organizma) sjemena, kultiviranih biljaka te domaćih i domaćih životinja i njihovih sličnih divljih vrsta.

Trebamo uspostaviti nacionalne, regionalne i međunarodne banke sjemena i biljaka. Sjeme najvažnijih biljaka ili onih kojima prijeti nestanak katalogizira se i pohranjuje u tim objektima. Očuvanje biljne bioraznolikosti važno je za očuvanje bogatstva prirode i osiguravanje našeg opstanka.

Učinimo plodove ovog rada dostupnim svima.

Trebamo ulagati novac u izgradnju poljoprivredne infrastrukture (ceste, akvadukti, sustavi za navodnjavanje, električne mreže, itd.).

Promičimo razmjenu i trgovinu između zemalja.