Kvalitetno obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje

Osigurajmo kvalitetno obrazovanje za sve ljude.

Omogućimo svima da nastave školovanje tijekom cijelog života.

Osigurajmo da sve djevojčice i dječaci završe obavezno školovanje.

Osigurajmo da svi dječaci i djevojčice dobiju potrebnu skrb kako bi odrastali zdravo i imali priliku pohađati predškolu.

Pobrinimo se da sve žene i muškarci imaju priliku studirati bez plaćanja puno novca (uključujući mogućnost odlaska na sveučilište).

Trebamo povećati broj mladih i odraslih sa znanjem i vještinama koje će im pomoći da pronađu pristojan posao uz dobre uvjete.

Trebamo ukloniti rodne razlike u školovanju i stručnom osposobljavanju, uključujući osobe s invaliditetom, autohtone narode i ranjivu djecu.

Osigurajmo uvjete u kojima svi ljudi mogu pisati, čitati i računati.

Osigurajmo da svi učenici nauče znanje kako bi postigli:

-održivi razvoj

-ljudska prava

-ravnopravnost spolova

kulture mira i nenasilja

– globalno državljanstvo

-vrednovanje kulturne raznolikosti.

Trebamo izgraditi i unaprijediti škole tako da budu primjerene potrebama djece, uključujući i one s teškoćama u razvoju.

Učinimoe škole sigurnim, nenasilnim i uključivim okruženjima.

Trebamo dati novac i stipendije studentima u zemljama u razvoju.

Trebamo povećati broj kvalificiranih nastavnika koji će ići predavati u manje razvijene zemlje.