Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova

Ostvarivanje ravnopravnosti spolova (jednakost između muškaraca i žena) i osnaživanje (veća snaga, samopoštovanje i svijest) svih žena i djevojaka naši su prioriteti.

Uklonimo svu diskriminaciju između muškaraca i žena, odnosno, dajmo im ista prava i mogućnosti.

Uklonimo sve oblike nasilja ili maltretiranja prema djevojkama i ženama.

Prepoznajte i cijenite neplaćeni posao koji žene obavljaju kod kuće.

Potaknimo dijeljenje obiteljskih obaveza i zadataka između muškaraca i žena.

Trebam osigurati da žene budu sposobne voditi poduzeća i političke organizacije.

Trebamo osigurati da se sve žene mogu pobrinuti za svoju seksualnost i mogućnost rađanja djece.

Dajmo ženama jednake mogućnosti za zaradu, posjedovanje imovine i zemlje, nasljeđivanje i korištenje prirodnih resursa.

Poboljšajmo korištenje tehnologije za pomoć u radu žena.