Prevlađivanje siromaštva

Prevlađivanje siromaštva

Zaustavimo sve oblike siromaštva u svijetu.

Postoje zemlje u kojima ljudi žive u ekstremnom siromaštvu, tj. s manje od 1,25 dolara dnevno (oko 1,10 eura).

U svim zemljama svijeta trebamo podržati siromašne i osjetljive ljude, uključujući minimalne razine svih onih usluga koje građani imaju pravo dobiti od države.

Do 2030. trebamo osigurati da svi muškarci i žene, posebno siromašni i ranjivi, imaju novac, osnovne usluge, vlasništvo i kontrolu nad zemljom te mogućnost korištenja novih tehnologija.

Trebamo osnažiti siromašne da se nose s poteškoćama i prevladaju ih, što posebice vrijedi za kritične situacije uzrokovane ekstremnim vremenskim nepogodama, gospodarskim, društvenim i ekološkim katastrofama.

Trebamo osigurati novac i sredstva za najmanje razvijene zemlje za provedbu programa i politika za okončanje siromaštva u svim njegovim oblicima.