Zdravlje i dobrobit

Zdravlje i dobrobit

Osigurajmo da svi ljudi, u svim dobima, mogu živjeti dobro i zdravo.

Smanjimo smrtnost među ženama i djecom, osobito mlađom od pet godina.

Eliminirajmo bolesti koje se prenose s jedne osobe na drugu.

Trebamo obrazovati ljude kako bi izbjegavali droge i alkohol što je više moguće.

Trebamo prepoloviti broj poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama.

Osigurajmo svim ljudima priliku da odu k liječniku, po potrebi dobiju lijekove i cjepiva, riješe probleme koji se tiču spolnosti i reprodukcije (imati djecu).

Smanjimo broj umrlih i oboljelih od kemikalija ili zagađenja.

Borimo se za poboljšanje zdravlja ljudi:

  • obeshrabruući konzumaciju duhana
  • ulaganjem novca u istraživanja kako bi se pronašli lijekovi i cjepiva za liječenje bolesti, posebno u zemljama u razvoju
  • ulaganjem novca u poboljšanje bolničkih uvjeta, obuku medicinskih sestara i liječnika, posebno u manje razvijenim zemljama.