Čista Voda I Odvodnja

Čista Voda I Odvodnja

Voda za piće u svijetu, odnosno voda koju možemo piti, kojom se peremo i kojom peremo svoje stvari, ograničena je.

Ovaj cilj nas poziva da trošimo manje vode, smanjimo onečišćenje vode, osiguramo da svaka osoba ima mogućnost pitke vode u blizini i da sanitarne čvorove (kupaonica, kuhinja s pristupom pitkoj vodi, kanalizacija i odvod prljave vode) učinimo dostupnima u cijelom svijetu.

Važno je da pazimo na zaštitu kvalitete i održivosti vodnih resursa planeta. Neka loša ponašanja dovode dostupnost vode na planetu u opasnost: povećano zagrijavanje okoliša, onečišćenje, korištenje velikih količina vode u industrijama za masovnu proizvodnju, brzi nestanak rijeka, jezera, akumulacija.

Moramo osigurati da vode ima za sve, u svim dijelovima svijeta.