Život Na Zemlji

Život Na Zemlji

Kroz ovaj cilj, Agenda 2030. ima za cilj zaštititi život na Zemlji, zaštititi biološku raznolikost (tj. veliku raznolikost životinja, biljaka, gljiva i mikroorganizama koji postoje na planetu) i boriti se protiv krčenja šuma i onečišćenja tla.

To znači da se zemlje obvezuju štititi ugrožene vrste (i životinje i biljke), promicati organsku poljoprivredu (bez kemikalija), brinuti se o rijekama, jezerima i šumama, izbjegavati pretvaranje šuma u pustinje i obnavljati zemljišta o kojima do sada nitko nije brinuo.