Poslovanje, inovacija, infrastruktura

Poslovanje, inovacija, infrastruktura

Zemlje moraju graditi građevine koje poboljšavaju kvalitetu života ljudi. Te se građevine nazivaju infrastrukture.

Infrastruktura su ceste, željeznice, vrtovi, struja, voda, internet, telefonske linije i tako dalje.

Moramo stvoriti infrastrukturu tamo gdje ona nedostaje, a one koje već postoje učiniti pouzdanijima, otpornijima tijekom vremena i održivim za okoliš.

Tehnološke izume koji mogu poboljšati kvalitetu života, poput osiguravanja pristupa internetu za sve, potrebno je približiti što je moguće većem broju ljudi.

Važno je razvijati industrije, uključujući zemlje u razvoju (najsiromašnije zemlje), ali na održiv i uključiv način. To znači osigurati da se prilike za posao nude i osobama u nepovoljnom položaju. Industrije također moraju bolje koristiti resurse, tehnologiju i više poštivati okoliš. Malim poduzećima treba pomoći da primaju novac od banaka bez plaćanja prevelikih kamata, kako bi ostala na tržištu.

U industrijskom sektoru potrebno je povećati znanstvena istraživanja, odnosno studije za poboljšanje postojećih tehnologija i predlaganje novih.