Partnerség a célok eléréséért

Partnerség a célok eléréséért

A fenntartható fejlődés elérése érdekében a világ országainak együtt kell működniük.

A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy mindenki számára méltó módon növekszik a gazdaság, miközben vigyázunk a környezetetünkre és tiszteletben tartjuk a bolygót, amin élünk. 

Pénzügy

A pénzügy egy személy, egy cég vagy az állam gazdasági erőforrásait, röviden pénzét jelenti. A pénzügy a pénz felhasználására hozott döntéseket is jelenti. Például az egy pénzügyi döntés, hogy az ország mennyi pénzt költ a környezetvédelemre.

A gazdagabb országoknak segtíteniük kell a fejlődő, szegényebb országok pénzügyi növekedését.

A fejlődő országoknak pénzre van szükségük ahhoz, hogy fizetni tudjanak a polgáraiknak nyújtott szolgáltatásokért. Szolgáltatás az például, hogy mindenki orvoshoz tudjon menni. Sajnos nem mindig van erre elég pénz. Ezért sokszor hitelt kell felvenni az országnak.

A hitelfelvétel sok pénzbe kerül, ezért a szegényebb országok olyan sok adósságot halmoznak fel, amit nem tudnak visszafizetni. Az adósság a kölcsönkért pénzt jelenti. 

Segíteni kell a legszegényebb országokat adósságaik kifizetésében.

Technológia

A technológia a tárgyak előállítására és az emberi életkörülmények javítására használt technikák és találmányok összessége

A technológia fejlesztéséhez szükség van az alábbiakra:

  • Javítani kell az országok közötti együttműködést. Például az északi és déli, vagyis európai és afrikai országok között.
  • Egyre több környezetbarát technológiát kell létrehozni. Minden embernek ismernie kell ezeket az új technológiákat, különösen a kevésbé fejlett országokban.
  • Mindenkinek meg kell tanulni használni ezeket az új technológiákat. Különösen az információs és kommunikációs célú technológiákat kell megtanulni.
  • Készségek és képességek fejlesztése. Minden országot támogatni kell abban, hogy új készségeket szerezzen, és képessé váljon mindegyik fejlődési cél elérésére.

Kereskedelem

A kereskedelem áruk és szolgáltatások megvétele és eladása pénzért cserébe. Például kereskedelem az, ha a boltos pénzt kér tőlünk egy kiló kenyérért a boltban. De kereskedelem az is, ha a fodrász levágja a hajunkat, és mi ezért fizetünk.

Biztosítani kell, az országok közötti kereskedelem könnyen létrejöjjön

Biztosítani kell, hogy az országok közötti kereskedelem nyílt, előítéletmentes és tisztességes legyen. Ez azt jelenti, hogy például egy kevésbé fejlett ország is könnyen adhasson el árut egy fejlettebb országnak is.

Különösen fontos, hogy a kevésbé fejlett országok növelhessék a más országoknak eladott termékek mennyiségét.

A kereskedelmi szabályoknak világosnak és egyszerűnek kell lenniük.

Rendszerszintű problémák

Ezek olyan kérdések, amelyek a világ egészét és minden területét érintik.

Biztosítani kell, hogy minden országban stabil legyen a gazdasági helyzet. Vagyis biztosítani kell, hogy sehol se legyenek nagyobb anyagi gondok és ne legyen szükség jelentősebb változásokra.

A politikusoknak minden országban közös célokat kell kitűzniük. 

A politikusoknak minden országban egymással összhangban kell dolgozniuk.

Tiszteletben kell tartani az egyes országok szabadságát abban, hogy eldöntsék, mit akarnak tenni a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés érdekében.

A fenntartható fejlődés céljainak elérése érdekében javítani kell az országok egymás közötti kapcsolatát az alábbiakban, különös tekintettel a fejlődő országokra:

  • Javítani kell az országok közötti tudásmegosztást. Például a kutatások eredményeit meg kell osztani a többi országgal.
  • Javítani kell a technológia megosztását és országok közötti cseréjét.
  • Javítani kell a pénz elosztását az országok között.

Növelni kell az összegyűjtött adatok mennyiségét és minőségét

Ezek az adatok segítenek a különböző országoknak saját kapacitásuk növelésében. 

Ezek az adatok segítenek megérteni azt, hogy egy ország meddig jutott el a fenntartható fejlődési célok elérésében.